Mobile image header Serum
Gif mulher

สร้างพันธะเส้นผมกว่า 1 ล้านเส้น ออกแบบทรงผมกว่า 1 ล้านสไตล์

การจัดแต่งทรงผม การทำสี หรือแม้แต่การหวีผมสามารถทำลายพันธะของเส้นผม ส่งผลให้ผมแห้งเสีย และชี้ฟูได้ ใหม่ เทรซาเม่ เทคโนโลยีการดูแลพันธะเส้นผมระดับเดียวกับซาลอน ช่วยสร้างพันธะเส้นผมใหม่ผ่าน 4 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ เพื่อช่วยให้เส้นผมของคุณสวยได้มาตรฐานเหมือนออกจากซาลอนทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกเมื่อสัมผัส

เข้าใจศาสตร์ของพันธะเส้นผม

เส้นผมประกอบด้วยพันธะนับล้านที่มีส่วนในการดูแลโครงสร้างของเส้นผม ซึ่งพันธะเหล่านี้เปราะขาดได้ง่าย จากการทำสี การจัดแต่งทรงผม หรือแม้แต่การหวีผมด้วยช่นกัน

Ezgif.com crop
Untitleddesign11 ezgif.com optimize
TRESemmeExquisite30sAdaptFINALmp432 ezgif.com crop

เทคโนโลยีการสร้างพันธะเส้นผมจากซาลอน

ผลิตภัณฑ์สร้างพันธะเส้นผมของเทรซาเม่ ผ่านการคิดค้นสูตรอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างพันธะผมขึ้นมาใหม่ ให้ได้มาตรฐานเหมือนออกจากซาลอนทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกเมื่อสัมผัส

TRESemmeExquisite30sAdaptFINAL
Unnamed file
Gif image
Gif image
Gif image