โทนี่ แอนด์ กาย ฮีท โพรเทคชั่น มิสท์

มิสท์สเปรย์ช่วยปกป้องเส้นผมจากปัญหาผมแห้งเสียและเปราะขาดเนื่องจากความร้อน จากการจัดแต่งทรงผม ควรฉีดสเปรย์ลงบนผมที่แห้งหมาดๆ แล้วใช้หวีซี่ห่างหวีให้สเปรย์กระจายทั่วศรีษะก่อนที่จะเป่าผมแห้ง หากจะใช้คีมหนีบผมหรือเครื่องม้วนผมร้อนเพื่อสไตลิ่งทรงผมต่อควรสเปรย์มิสท์อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มการสไตลิ่งในขั้นตอนต่อไป
Brand: โทนี่ แอนด์ กาย
Manufacturer: ยูนิลีเวอร์
Waraporn

จุดเริ่มต้นของผมสวย…. คือการสระผมให้ถูกวิธีและสะอาดหมดจด

Waraporn Waraporn