เทรซาเม่ แฮร์สเปรย์ ซาลอน ฟินิช เอ็กซ์ตร้า โฮลด์

เทรซาเม่ เอ็กซ์ตร้า โฮลด์ ซาลอน ฟินิช แฮร์สเปรย์ แฮร์สเปรย์จัดแต่งทรงผมคุณภาพระดับซาลอน ช่วยให้ผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน แม้จะต้องเจอกับอากาศชื้น ด้วยสูตรที่แห้งเร็ว ไม่จับตัวเป็นก้อน และล้างออกง่าย
Brand: เทรซาเม่
Manufacturer: ยูนิลีเวอร์
Kanjana

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมและปัญหาของเรา จะช่วยลดภาระในการดูแลลงไปกว่าครึ่ง

Kanjana Kanjana