ลดการใช้พลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม

ยูนิลีเวอร์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลทุกชิ้น ปี 2025

จะดีแค่ไหนกัน ถ้าพลาสติกที่เราใช้ทุกวัน สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้ 100%

เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกอย่างแน่นอน ตั้งแต่สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม และอื่นๆ  อีกมากมาย เราใช้สิ่งเหล่านี้กันทุกวัน แต่เมื่อเราแกะหีบห่อออกแล้ว หรือของที่บรรจุอยู่ภายในหมดไป ก็คงเหลือไว้แค่เพียงพลาสติกที่ไม่มีใครต้องการ รอคอยวันกลายเป็นขยะในที่สุด

แล้วจะทำอย่างไรล่ะ? ในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้พลาสติก และเลี่ยงไม่ได้ด้วยที่จะทิ้งมัน ถึงแม้เราจะสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ก็จริง แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าระดับอุตสาหกรรม เล็งเห็นปัญหานี้ และเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

การปฏิวัติพลาสติก

ลดการใช้พลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อม
การปฏิวัติพลาสติก (Credit: Rex by Shutterstock)

ยูนิลีเวอร์ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย เจ้าของสินค้ากว่า 400 แบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ซึ่งมีผู้คน 1 ใน 3 ของประชากรโลก ใช้สินค้ายูนิลีเวอร์ในชีวิตประจำวันทุกวัน

ยูนิลีเวอร์ ให้ความสำคัญกับการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลก จึงได้นำแผนดำรงชีวิตที่ยั่งยืน มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในทิศทางที่สำคัญก็คือการ “ปฏิวัติพลาสติก” โดยยูนิลีเวอร์ประเทศไทย มีนโยบายที่จะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้ กับผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2025 โดยปัจจุบันแบรนด์ อย่าง ซันไลต์ ที่มียอดขายปีละ 100 ล้านขวด ก็เปลี่ยนมาใช้พลาสติกรีไซเคิลแล้วทั้งหมด

แบรนด์ใหม่ รักษาสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงเท่านั้น ในปี 2562 ยูนิลีเวอร์ ยังมีแบรนด์ที่มีวัตถุประสงค์ใหม่ 2 แบรนด์ ซึ่งก็คือ Love Beauty and Planet และ 7 Generation ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่วางตลาดในไทย

ทั้ง 2 แบรนด์นี้ นับเป็นสินค้ารักษ์โลก ที่สานต่อพันธกิจของยูนิลีเวอร์ ในเรื่องความยั่งยืนและสุขภาพ โดยเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลาสติกที่เป็นรีไซเคิลทั้งหมด อันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายยูนิลีเวอร์ที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2025

Love Beauty and Planet
แบรนด์ “Love Beauty and Planet”

แบรนด์ “Love Beauty and Planet” ผลิตภัณฑ์ความงาม ที่ทำมาจากวัตถุธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล 100% และสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่

แบรนด์ 7 Generation” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า และน้ำยาล้างจาน ที่ทำมาจากธรรมชาติ 97% และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จาก เวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ที่มีแนวคิดของแบรนด์ว่า ในการตัดสินใจของแบรนด์ในทุกการกระทำต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคน 7 รุ่น

All Things Hair Refillery

All Things Hair Refillery
All Things Hair Refillery (Credit: All Things Hair Philippines)
refill station
All Things Hair Refillery (Credit:Unilever Philippines)

ในส่วนของ All Things Hair เอง ก็มี Refill Station หรือ “Refillery” ที่เริ่มต้นทำแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ โดยให้เราสามารถนำเอาขวดเปล่า หรือ ขวดเก่าที่ใช้หมดแล้ว ไปเติมผลิตภัณฑ์จำพวกแชมพูและครีมนวดผมได้ เพื่อเป็นการลดการสร้างขยะใหม่ในอนาคต ด้วยการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกนั่นเอง โดยผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ที่มีให้เติมได้ ก็มีจากแบรนด์ โดฟ, เทรซาเม่ และซันซิล

สุดท้ายแล้ว ปัญหาพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นปัญหาระดับโลก ไม่มีแค่คนใดคนหนึ่งแก้ปัญหาได้ แต่จะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งหากการ “ปฏิวัติพลาสติก” ของยูนิลีเวอร์ครั้งนี้ทำสำเร็จ ก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับโลกเลยทีเดียว