หน้ารูปหัวใจ

รูปหน้าของคนเรานั้น สามารถแบ่งได้กว้างๆ 6 แบบ คือ หน้ากลม หน้ารูปไข่ หน้าสี่เหลี่ยม หน้ายาว หน้ารูปหัวใจ หน้ารูปเพชร ซึ่งแต่ละแบบจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องหน้ารูปหัวใจและวิธีการเลือกทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าให้มากขึ้น