มารู้จักทรงมหาดไทยและทรงผมย้อนยุคของหนุ่มไทย พร้อมไอเดียเซ็ตผมไปเที่ยวงานอุ่นไอรักฯ กัน

มารู้จักกับทรงผมของผู้ชายไทยในอดีต และไอเดียทรงผมชายที่เข้ากับการแต่งชุดไทย

ช่วงนี้กระแสไทยๆ กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ทั้งจากหนัง ละคร และงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่กำลังจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงนี้จนถึงต้นปีหน้า หนุ่มๆ หลายคนอาจอยากพาแฟนหรือครอบครัวไปเดินเที่ยวงาน แต่ตัวเองยังไม่มีไอเดียว่าจะทำทรงผมแบบไหนให้เข้ากับบรรยากาศงาน หรือชุดแต่งกายแบบไทยๆ ดี All Things Hair เลยขอพาคุณย้อนยุคไปรู้จักกับทรงผมของคนไทยในอดีต โดยเฉพาะทรงผมของผู้ชาย เผื่อคุณจะได้นำไปประยุกต์หรือเซ็ตผมให้เข้ากับชุดแต่งกายได้มากขึ้นค่ะ

ยุคต้นสุโขทัย

คนไทยในสมัยนั้น ทั้งหญิงและชายไว้ผมคล้ายกัน คือไว้ผมยาว โดยมีลักษณะเกล้าเป็นมวนมุ่นอยู่ตอนกลางของศีรษะ ทั้งนี้สันนิษฐานได้จาก สถานการณ์ของบ้านเมืองในสมัยนั้นอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังคำศิลาจารึกของพ่อขุนรามว่า “เมืองสุโขทัย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว (พ่อเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง) เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้ามาค้า ใครจักค้าเงือน (เงิน) ทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าสดใส”

ทรงมหาดไทย
ผู้ชายไทยสมัยก่อนจะต้องออกรบ จึงต้องตัดผมสั้นแบบทรงมหาดไทย เพราะไม่มีเวลาเอาใจใส่ในการตกแต่งทรงผมมากนัก (Credit: Rex by Shutterstock)

ยุคกลางอยุธยา

ในสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง หักล้างการแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าของคนไทยด้วยกัน ซึ่งต่างก็เป็นใหญ่ไม่ขึ้นต่อกัน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ชายไว้ผมสั้น โดยมีลักษณะโกนรอบศีรษะ แต่จะมีผมอยู่ตอนกลางศีรษะ และหวีแสกกลาง ซึ่งผมดังกล่าวเรียกว่า “ทรงมหาดไทย” ซึ่งการไว้ผมทรงนี้สันนิษฐานได้จาก ผู้ชายในสมัยนั้นจะต้องทำงานหนัก เพื่อสร้างบ้านสร้างเมือง รวมถึงมีการทำศึกสงครามค่อนข้างบ่อย จึงไม่มีเวลาเอาใจใส่ในการตกแต่งทรงผมมากนัก Credit: Wikipedia

ยุคปลายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ในยุคต้นนั้น คนไทยก็ยังนิยมไว้ผมทรงมหาดไทยกันอยู่ เพราะคนไทยเราถือว่า การไว้ผมถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง โดยจะต้องเหมือนกันทั้งหญิงและชาย จะต้องไว้ผมแบบเดียวกันทั้งหมด

จนถึงสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกที่มีการเสด็จประพาสยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่ประเทศสิงคโปร์ – ปัตตะเวีย ซึ่งในตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 16 ชันษาเท่านั้น และมีข้าราชการบริพารติดตามไปทั้งหมด 47 คน

ทรงมหาดไทย
ทรงมหาดไทยของไพร่ในสมัยอยุธยา

หลังจากเสด็จกลับจากต่างประเทศในครั้งนั้น ท่านได้นำเอาแบบอย่างต่างๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศไทยยิ่งขึ้น และทรงปรารภกับข้าราชการผู้ใหญ่บางคนว่า “ขณะนี้บ้านเมืองเราก็เจริญดีแล้ว เห็นควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลงและเลิกประเพณีต่างๆ บางอย่างว่า … ” การที่คนไทยไว้ผมสั้นทรงมหาดไทยอย่างสมัยโบราณนั้น ทำให้พวกฝรั่งดูหมิ่นคนไทยว่าเป็นค่านิยมป่าเถื่อน ท่านจึงทรงมีพระราชดำริว่าควรให้เลิกประเพณีการไว้ผมสั้นทรงมหาดไทย และให้ไว้ผมยาวเป็นทรงเดียวกันกับฝรั่งแทน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลิกประเพณีการไว้ผมแบบมหาดไทยนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องตราพระราชกำหนดกฎหมายแต่อย่างใด เพียงแต่พระองค์เองไม่ทรงพระเกศามหาดไทย และทรงพระราชอนุญาตให้ข้าราชการที่เข้าเฝ้าเปลี่ยนทรงผมตามใจสมัครเท่านั้น (อ้างอิง: คณะอาจารย์, สถานฝึกวิชาชีพตัดผม.มปท.: 1)

เริ่มตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ต้นกำเนิดแบบทรงผมสมัยก่อนส่วนใหญ่มาจากในวัง เพราะถือว่าเป็นผู้สูงศักดิ์จึงต้องนำสมัย

ทรงมหาดไทย
ทรงมหาดไทย (Credit: Rex by Shutterstock)

การตัดผมทรงมหาดไทย

เพราะเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับตัดผมในสมัยก่อนยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน ช่างตัดผมในสมัยนั้นจึงต้องสรรหาสิ่งประกอบมาช่วยตัดผมให้เป็นทรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้กะลามะพร้าวใบโตๆ มาครอบศีรษะเอาไว้ แล้วจึงค่อยโกนผมรอบๆ ออกจนเกลี้ยง เหลือไว้แต่ผมตรงกลางกระหม่อม จากนั้นจัดทรงผมให้แสกกลาง และเรียกผมทรงนี้ว่า “ทรงมหาดไทย”

ทรงมหาดไทย
ทรงมหาดไทยของผู้หญิง (Credit: Rex by Shutterstock)

ทรงมหาดไทยกับผู้หญิง

ทรงมหาดไทยเป็นทรงผมที่ผู้หญิงนิยมทำในช่วงเริ่มสมัยอยุธยา เหตุเพราะเกิดสงครามอยู่บ่อยครั้ง ผู้หญิงจึงต้องตัดผมให้สั้น พรางตัวให้กลมกลืนเหมือนเป็นชาย เพื่อให้ข้าศึกสับสน และจะได้สะดวกต่อการหลบหนี

พอมาถึงช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็ยังมีการรบกันอยู่เนืองๆ ผู้หญิงจึงยังนิยมไว้ผมทรงมหาดไทยกันอยู่เช่นเดิม แต่เพื่อความสวยความงาม จึงมีการไว้ปอยผมยาวข้างหูให้พอชื่นใจ และในเวลาต่อมาผู้หญิงก็พัฒนาทรงผม ด้วยการเลิกไถข้าง และไว้ผมยาวข้างหลังให้ดูสวยงามมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลง

ทรงมหาดไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมัยแผ่นดินของรัชกาลที่ 5 โดยในปี พ.ศ. 2414 พระองค์ได้ทรงปรับปรุงประเพณีการไว้ผม โดยให้ผู้ชายไทยเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย และเปลี่ยนไปทำผมที่ทันสมัยแบบเดียวกับฝรั่ง ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ทรงอังกฤษชั้นเดียว, รองทรงอังกฤษ 2 ชั้น และต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็น รองทรงสูง, รองทรงกลาง และรองทรงต่ำ นั่นเอง ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีใครทำผมทรงมหาดไทยกันแล้ว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ทรงมหาดไทย” เป็นผมทรงคุณค่า ที่ต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไทย

กระแสไทยๆ กำลังมาแรงกันอีกแล้ว ซึ่งมาพร้อมกับบรรยากาศงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า

ในงานนี้นักท่องเที่ยวต่างก็แต่งกายด้วยชุดไทยแบบย้อนยุคและชุดสุภาพ เดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งไม่เพียงสาวๆ ที่ประชันชุดไทย ด้วยการนุ่งโจง ห่มสไบ พร้อมทำทรงผมไทยๆ มาเที่ยวงานนี้กันเท่านั้น แต่หนุ่มๆ เองก็ยังสวมใส่ชุดไทยควงคู่มาเที่ยวกันด้วย และผู้ชายเองก็สามารถทำทรงผมย้อนยุคอย่างทรงมหาดไทย ไปเที่ยวงานนี้ได้เช่นกัน

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
วิธีเซ็ตผมทรงมหาดไทย (Credit: Rex by Shutterstock)

Editor’s tip: การเซ็ตผมทรงมหาดไทยนั้น ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากและสามารถเซ็ตด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงเริ่มจากใส่แว็กซ์ หรือ โพเมดลงบนเส้นผม (ผลิตภัณฑ์ทีเราแนะนำคือ โทนี่ แอนด์ กาย เมน แมทติฟายอิ้ง พัตตี้)

โดยแนะนำใช้ในปริมาณที่มากกว่าปกติ (ปกติมักใช้ประมาณ 1 ข้อนิ้วมือสำหรับผมสั้น) ซึ่งคุณสามารถเพิ่มปริมาณพัตตี้ทีละนิดในระหว่างหวีและจัดทรงจนกว่าผมจะอยู่ทรงตามต้องการ เพื่อช่วยให้ผมอยู่ทรงนานและดูเงางามแบบทรงผมมหาดไทยโบราณ จากนั้นใช้หวีแสกกลางผม แล้วจัดทรงให้ปลายผมกระดกเล็กน้อย ปิดท้ายด้วยการฉีดสเปรย์แต่งผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
ทรงผมเซ็ตเสยเรียบๆ (Credit: Rex by Shutterstock)

แต่ถ้าใครคิดว่าผมทรงมหาดไทย ไม่เข้ากับใบหน้า ก็ยังมีทรงผมชายแบบอื่นๆ ที่เข้ากับการสวมใส่ชุดไทยอีก เช่น ทรงผมเซ็ตเสยเรียบๆ  ที่เปิดใบหน้าให้ดูสว่างสดใส ให้ลุคคุณชายย้อนยุค ซึ่งก็ดูเข้ากับบรรยากาศของงานอุ่นไอรักไม่น้อย

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
เซ็ตเสยแบบทรงผมควิฟ (Credit: Rex by Shutterstock)

แต่ถ้าอยากให้ดูร่วมสมัยขึ้นมาอีกนิด ก็แนะนำให้ลองเซ็ตเสยแบบทรงผมควิฟ ซึ่งก็ดูเรียบร้อยและเป็นทางการดี แต่ก็ยังมีความทันสมัยอยู่ในทรงผม ฉีกลุคเป็นผู้ชายไทยสมัยใหม่ ในขณะที่ทรงผมก็ยังคงเข้ากับชุดไทยย้อนยุคอยู่

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
ทรงผมรองทรง (Credit: Rex by Shutterstock)

หรือจะทรงผมรองทรงที่ไม่ต้องเซ็ตอะไรมากมาย แค่พยายามจัดทรงให้ดูเรียบร้อยเป็นพอ ก็ดูดีและเข้ากับเสื้อเสื้อราชปะแตนและโจงกระเบนทีเดียว

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
เซ็ตผมแสกข้างเนี้ยบๆ (Credit: Rex by Shutterstock)

หรือจะเซ็ตผมแสกข้างเนี้ยบๆ ก็ดูเข้ากับชุดไทยดี ซึ่งมีความสุภาพเรียบร้อย เหมาะมากกับการแต่งกายชุดไทยหลายๆ แบบ ทั้งชุดไทยแบบย้อนยุค หรือจะชุดไทยสมัยใหม่ ที่จะสวมสูทคู่กับการนุ่งโจงกระเบน

ทรงมหาดไทย ทรงผมไทย ทรงผมชายไทย อุ่นไอรัก
เซ็ตผมด้านหน้าตั้งๆ แบบสไปกี้ หรือ ฟอกซ์ฮอว์ก (Credit: Rex by Shutterstock)

เพิ่มความเท่ขึ้นมาอีกระดับ ด้วยการเซ็ตผมด้านหน้าตั้งๆ แบบสไปกี้ หรือ ฟอกซ์ฮอว์ก ซึ่งเป็นทรงเรียบง่ายแต่ก็หล่อเนี้ยบดูดีสมเป็นชายไทย

เป็นอีกปีที่งานอุ่นไอรักฯ ได้สร้างความคึกคักให้กับคนไทยไม่น้อยเลย ฉะนั้นหนุ่มๆ คนไหนที่ตั้งใจจะมาร่วมงานนี้ ก็อย่าลืมแต่งกายพร้อมทำผมแบบไทยๆ กันด้วย เพื่อที่จะได้เข้ากับบรรยากาศและถ่ายรูปออกมาได้สวยดูดี